ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูดนตรี จำนวน 1 อัตรา

             คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู (ครูดนตรี) จำนวน 1 อัตรา 

เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back