ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

             คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์

จำนวน 3 อัตรา   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back