ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาษาไทย)

               คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาษาไทย) เลขที่อัตรา 0989  จำนวน 1 อัตรา  (รายละเอียดตามประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back