ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

                   คณะศึกษาศาสตร์ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิต

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back