ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนังงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษามลายู) จำนวน 1 อัตรา

                คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนังงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาษามลายู)                 เลขที่อัตรา 0383  ปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ  (รายละเอียดตามประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back