วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครงาน

     
         วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สายครู และสายสนับสนุนหลายอัตรา
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โทร 02-8252552,02-8352558 หรือ Hrptc2552@gmail.com

   รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร Click 

Back