ประกาศสอบราคา โทรทัศนN ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อ โทรทัศน์ LED ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 8 

เอกสารสอบราคาซื้อ 004/2556 ยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 2 กค. - 12 กค. 56 เปิดซองสอบราคาในวันที่ 15 กค. 56

Back