ประกาศสอบราคา โทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์

สอบราคาซื้อครุภัณฑื จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โทรทัศน์ LED จำนวน  8  เครื่อง

โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 2 กค. 56 - 12 กค. 56 และเปิดซองสอบราคา

ในวันที่ 15 กค. 56

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้

Back