ขยายเวลาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาษามลายู) เลขที่อัตรา 0383

                          ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาษามลายู) เลขที่อัตรา 0383 และสิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ปรากฎว่ามีผู้สมัครจำนวน 1 ราย จึ่งขอขยายเวลาการรับสมัคร (รายละเอียดดังประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back