ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

                     คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุุดมศึกษา                        เลขที่อัตรา 1691 

       คลิกเพื่อดูประกาศ


Back