ขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู (ดนตรีไทย) จำนวน 1 อัตรา

               ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู (ดนตรีไทย) จำนวน 1 อัตรา และได้หมดเขตรับสมัครไปเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 56 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครต่อไปอีก  รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back