ขยายเวลาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

                       ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ และได้สิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 56 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีก รายละเอียดตามประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back