ขยายเวลาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ปฎิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิต

                   ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา และสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีก

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back