ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 1691

                         ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 1691  ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2556 โดยมีผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ จำนวน 3 ราย 

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back