ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 1691

                       ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง      นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 1691 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back