ขอเชิญร่วมงาน "สร้างอนาคตไทย 2020"

     จังหวัดปัตตานี ขอเชิญบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการ
และเสวนา "สร้างอนาคตไทย" ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 - 1 ธันวาคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ดังรายละเอียดกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านกำหนดการ Click

Back