ประกาศรายชื่่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู จำนวน 4 อัตรา

               คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนอนุบาลสาธิต

คลิกเพื่อดูประกา

Back