ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู จำนวน 4 อัตรา

               ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนอนุบาลสาธิต ซึ่งสิ้นสุดการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back