ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (วิเทศสัมพันธ์) 1 อัตรา [วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานสังกัดงานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

โดยสามารถเข้ายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2557

 ที่ บริหารงานบุคคล งานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7735-5040

คลิกเพื่อดูประกาศ

*หมายเหตุ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีแบบฟอร์มให้กรอกตอนยื่นเอกสารสมัครงานค่ะ

เว็บประกาศของหน่วยงาน: http://www2.surat.psu.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=1698&category=8


แบบฟอร์มต่อไปนี้เป็นของคณะศึกษาศาสตร์ นะคะ

Back