รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ โดยปฏิบัติงานในภาควิชา สังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ (อัตราเลขที่ 2932)
(หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2555 )

2.สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ (อัตราเลขที่ 2881)
(หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2555 )

3.สังกัดภาควิชาพลศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (อัตราเลขที่ 1924)
(หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2555 )

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Back