ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งรักษาการหัวหน้างาน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

                     ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่งรักษาการตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ และ รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ 

คลิกเพื่อดูประกาศ

ใบสมัครตำแหน่งรักษาการหัวหน้างาน

Back