ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ตำแหน่งเลขที่ 028

                       ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ตำแหน่งเลขที่ 028 และได้สิ้นสุดการสมัครไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 นั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัคร จำนวน 5 ราย ในการนี้คณะศึกษาศาสตรืจึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีก 

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back