ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 1924

                         ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 1924 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และได้ดำเนินการสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  คลิกเพื่อดูประกาศ

Back