สอบราคาเครื่องปรับอากาศ

ด้วย โรงเรียนอนุบาลสาธิค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มีความประสงค์สอบราคซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง

รายละเอียดคลิ๊กที่นี้ 

Back