ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 2881

                 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 2881 เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 25 ส.ค.2557  นั้น  ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back