ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 2881

                      ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 2881  และได้ประกาศผลสอบไปเมื่อ 3 กันยายน 2557   ปรากฎไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครต่อไป (รายละเอียดดังประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back