รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์เปิดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานสังกัด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คลิกเอกสารแนบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Back