ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านจิตวิทยา) เลขที่อัตรา 2781

                        ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ด้านจิตวิทยา) เลขที่อัตรา 2781 ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back