โรงเรียนสาธิตรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วมว.

   โรงเรียนสาธิตรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วมว.
วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เพศชาย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 พ.ค. 2555
ที่สำนักงานธุรการโรงเรียนสาธิต โทร 073-335131

Back