ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 อัตรา

                  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครู (ด้านภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (รายละเอียดดังประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back