ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 2910

                           ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) เลขที่อัตรา 2910 และสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 นั้น

                         ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือก (รายละเอียดดังประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back