ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 

เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตำแหน่ง เลขที่ 2910

 

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ

Back