ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

                     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา  คือ อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และ อาจารย์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือก

Back